Om klubben

Dette er en eksklusiv klubb. Den vil aldri bli større enn 22 medlemmer. 

Målet med klubben er kun å kjøre rundt å se kule ut.